Контакти
Българска организация за верификация на лекарствата


бул. Драган Цанков №36
Интерпред СТЦ, ет.1, офис B 118
София 1040, България
e-mail: office@bgmvo.org

Контактен център на БОВЛ


Телефон: + 359 (0)2 493 02 02
(обаждане на цената на един градски разговор)
e-mail: info@bgmvo.org
(за сигнали при верификация на лекарствата)