Новини и събития

На 19 септември 2019 г. се проведе поредната работна среща на БОВЛ с ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер в България.
Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ направи резюме на работата на Българската система за верификация на лекарствата за седемте месеца след 9 февруари 2019 г. и проекта за промени в ЗЛПХМ, свързани с Директива 2011/62/ЕС.
Г-н Чарлз Янг, представител на Solidsoft Reply - фирмата, избрана да внедри и поддържа Европейския хъб и Националната система за верификация на лекарствата в България представи новите функционалности на системата във версии R5 и R6, които предстои да бъдат имплементирани до края на 2019 г., както и изискванията към ИТ доставчиците за отразяване на промените в софтуерните приложения.
Николай Енчев, Мениджър ИТ операции на БОВЛ, направи обобщение на техническите грешки при работата на крайните потребители със системата, които са причина за получаване на сигнали и представи практически препоръки за тяхното намаляване и отстраняване.
Деница Койнова, консултант БОВЛ и Николай Енчев представиха оперативните показатели за работата на BgMVS, включвайки статистика за свързаните потребители и анализ на сигналите.
Нина Николова, Мениджър връзки с клиентите на БОВЛ и Катерина Кожухарова, ръководител екип от Модис България, представиха ролята на контактния център на БОВЛ, свързана с информационното обслужване и съдействие на крайните потребители при работата им със системата за верификация.
На срещата присъстваха основно представители на ИТ фирмите, доставчици на фармацевтичен софтуер в България, както и представители на Изпълнителна агенция по лекарствата и Български фармацевтичен съюз.

Сподели: