Новини и събития

През м. ноември 2020 г. спира поддръжката на старите крайни точки за достъп (endpoints) до Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS).
ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер са информирани за новите крайни точки за достъп и от м. декември 2019 г. имаха възможност, както да провеждат тестове в тестова среда, така и да залагат новите крайни точки във вашите клиентски системи, сочещи към продуктивна среда на BgMVS.
Моля обърнете внимание, че след 10 ноември 2020 г. клиентска система, работеща със старите крайни точки за достъп, няма да може да се свърже с BgMVS.
За повече информация можете да се обръщате към доставчиците на вашия фармацевтичен софтуер.

Сподели: