Новини и събития

Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в 14-то издание на Българските фармацевтични дни 2021, което се проведе под надслов «Единство за по-добро бъдеще». Събититето по традиция се свързва с Еньовден, професионалния празник на фармацевтите в България и беше организирано от 25 до 27 юни в хотел Рила, Боровец.

В научната пленарна сесия на форума проф. Тодор Кантарджиев изнесе лекция по актуалните проблеми на антибиотичната резистентност и ролята на фармацевта в преодоляването им. Обсъдени бяха също стандартите за управление на качеството в болничната фармация, представени от проф. Асена Сербезова и маг.-фарм. Велина Григорова. Екип от «Информационно обслужване» разгледа темата за Националната здравна информационна система и електронната рецепта. Г-н Атила Хорват-Жиклай, директор на унгарската фармацевтична камара представи «Успешната практика на Унгария: етичният модел за регулация на аптечната дейност».

В рамките на научната сесия, модерирана от доц. Евгени Григоров, г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на Българска организация за верификация на лекарствата изнесе лекция на тема «Законодателна рамка и практически опит при верификация на лекарствата в аптеките». Участниците бяха запознати с основни аспекти в задълженията на аптеките, произтичащи от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с Директивата срещу фалшифицираните лекарства. Г-жа Паунова представи свързаността на аптеките в Европа и у нас към месец май 2021 г. и описа основните принципи в инструкциите за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата.

На форума присъсътваха над 800 магистър-фармацевти, представители на държавните институции, академичната общност, производители, дистрибутори и специалисти в областта на здравеопазването.

Тук можете да видите презентацията на г-жа Паунова.

Сподели: